HOME 中文(繁) ENGLISH 日本語 한국어

航空运输

开发区近距离机场主要有:
      上海虹桥国际机场------------------------------距85公里
      上海浦东国际机场------------------------------距130公里
      南京禄口国际机场------------------------------距200公里
      无锡硕放机场----------------------------------距60公里